faltering

Substantiv

Synonymer till faltering

Diskussion om ordet faltering

  • - 2008-10-07

    tvekan

faltering

Adjektiv

Vad betyder faltering inom medicin ?

unsteady in speech or action

Diskussion om ordet faltering

falter

falter
faltered
faltered
Verb

Hur används ordet falter

  • "Their enthusiasm is faltering"

Ordet falter har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom medicin
teknik
generell
medicin

Ordet falter inom generell

be unsure or weak

move hesitatingly, as if about to give way

Synonymer till falter (inom generell)

Uttryck till falter (inom generell)

Ord i uttryck för falter (inom generell)

Ordet falter inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till falter (inom medicin)

Möjliga synonymer till falter (inom medicin)

Diskussion om ordet falter