gird

gird
girt
girt
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet gird

  • "Trees girded the green fields"

Ordet gird har 5 betydelser

  • Inom mat
  • Inom norgespec
  • Inom militärväsen
  • Inom häst
  • Inom generell
mat
norgespec
militärväsen
häst
generell

Ordet gird inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till gird (inom mat)

Ordet gird inom militärväsen

Synonymer till gird (inom militärväsen)

Ordet gird inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till gird (inom häst)

Möjliga synonymer till gird (inom häst)

Ordet gird inom generell

bind with something round or circular

Synonymer till gird (inom generell)

Uttryck till gird (inom generell)

Diskussion om ordet gird