hindrance

hindrances
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hindrance har 3 betydelser

  • Inom tennis
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
tennis
militärväsen
generell

Ordet hindrance inom tennis

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Synonymer till hindrance (inom tennis)

Möjliga synonymer till hindrance (inom tennis)

Ordet hindrance inom militärväsen

something immaterial that interferes with or delays action or progress

Synonymer till hindrance (inom militärväsen)

Ordet hindrance inom generell

something that impedes or is burdensome

the act of hindering or obstructing or impeding

Synonymer till hindrance (inom generell)

Diskussion om ordet hindrance