clog

clogs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till clog

Ordet clog har 4 betydelser

 • Inom skor
 • Inom bildligt
 • Inom sjöfart
 • Inom zoologi
skor
bildligt
sjöfart
zoologi

Vad betyder clog inom skor ?

footwear usually with wooden soles

Översättningar (inom skor)

Svenska

Synonymer till clog (inom skor)

Möjliga synonymer till clog (inom skor)

Mindre vanlig betydelse av ordet clog inom bildligt

any object that acts as a hindrance or obstruction

Översättningar (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet clog inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till clog (inom sjöfart)

Ovanlig betydelse av ordet clog inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
 • black  [ däggdjur ]

Diskussion om ordet clog

clog

clog
clogged
clogged
Verb

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till clog (inom zoologi)

Hur används ordet clog

 • "The market is being clogged by these operations"
 • "The story was clogged with too many details"

Ordet clog har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom sjöfart
 • Inom dans
 • Inom medicin
 • Inom vardagligt
generell
sport
sjöfart
dans
medicin
vardagligt

Vad betyder clog inom generell ?

The leaves clog our drains in the Fall

Översättningar (inom generell)

Ordet clog inom sport

become or cause to become obstructed

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till clog (inom sport)

Möjliga synonymer till clog (inom sport)

Ordet clog inom sjöfart

coalesce or unite in a mass

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till clog (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till clog (inom sjöfart)

Ordet clog inom dans

Översättningar (inom dans)

Ordet clog inom medicin

impede with a clog or as if with a clog

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till clog (inom medicin)

Ordet clog inom vardagligt

fill to excess so that function is impaired

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till clog (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till clog (inom vardagligt)

Diskussion om ordet clog