incumbrance

incumbrances
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet incumbrance har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom botanik
bildligt
generell
botanik

Ordet incumbrance inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till incumbrance (inom bildligt)

Ordet incumbrance inom generell

Möjliga synonymer till incumbrance (inom generell)

Ordet incumbrance inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till incumbrance (inom botanik)

Möjliga synonymer till incumbrance (inom botanik)

Diskussion om ordet incumbrance