snag

snag
snagged
snagged
Verb

Ordet snag har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet snag inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till snag (inom medicin)

Ordet snag inom generell

catch on a snag

get by acting quickly and smartly

hew jaggedly

Diskussion om ordet snag

snag

snags
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till snag (inom generell)

Ordet snag har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom skogsbruk
  • Inom tandvård
bildligt
skogsbruk
tandvård

Ordet snag inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till snag (inom bildligt)

Ordet snag inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Synonymer till snag (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till snag (inom skogsbruk)

Ordet snag inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Svenska

Möjliga synonymer till snag (inom tandvård)

Diskussion om ordet snag