infuse

infuse
infused
infused
Verb

Översättningar

Synonymer till infuse

Ordet infuse har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom generell
  • Inom jordbruk
kläder
generell
jordbruk

Ordet infuse inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till infuse (inom kläder)

Ordet infuse inom generell

Synonymer till infuse (inom generell)

Uttryck till infuse (inom generell)

Möjliga synonymer till infuse (inom generell)

Ordet infuse inom jordbruk

Synonymer till infuse (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till infuse (inom jordbruk)

Diskussion om ordet infuse