intermission

intermissions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till intermission

Ordet intermission har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom teater, film
bildligt
teater, film

Vad betyder intermission inom bildligt ?

the act of suspending activity temporarily

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till intermission (inom bildligt)

Ordet intermission inom teater, film

Översättningar (inom teater, film)

Svenska

Diskussion om ordet intermission

  • - 2009-06-17

    mellanakt eller paus