lay-off

lay-offs
Substantiv

Översättningar

Ordet lay-off har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
lingvistik
generell

Ordet lay-off inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Ordet lay-off inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till lay-off (inom generell)

Diskussion om ordet lay-off