interruption

interruptions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till interruption

Hur används ordet interruption

  • "the telephone is an annoying interruption"

Ordet interruption har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom bildligt
ALLMÄNT
allmänt
generell
bildligt

Ordet interruption inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till interruption (inom ALLMÄNT)

Ordet interruption inom allmänt

Synonymer till interruption (inom allmänt)

Möjliga synonymer till interruption (inom allmänt)

Ordet interruption inom generell

some occurrence that interrupts

Synonymer till interruption (inom generell)

Ordet interruption inom bildligt

Synonymer till interruption (inom bildligt)

Möjliga synonymer till interruption (inom bildligt)

Diskussion om ordet interruption