krockdocka

krockdockan
krockdockor
krockdockorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till krockdocka

Hur böjs ordet krockdocka på svenska?

Obestämd singular: krockdocka
Bestämd singular: krockdockan
Obestämd plural: krockdockor
Bestämd plural: krockdockorna

Hur används ordet krockdocka

  • "Vid krocktester, när bilar säkerhetstestas, används i dag en manlig krockdocka i mindre skala, trots att en kvinnlig prototyp finns framtagen."
  • "Forskaren Astrid Linder har tillsammans med kollegor på Chalmers i Göteborg tagit fram en prototyp för en krockdocka av en genomsnittlig kvinna."
  • "Undersökningar visar att resultaten av krocktester blir annorlunda om det är en manlig eller kvinnlig krockdocka som sitter i framsätet."
  • "Ministern lovar krav på kvinnlig krockdocka"
  • "Undersökningar visar även att resultaten av krocktester blir annorlunda om det är en manlig eller kvinnlig krockdocka som sitter i framsätet."
  • "Målet är dessutom att skapa en krockdocka med kvinnliga egenskaper."
  • "Nu har VTI ansökt om 30 miljoner kr hos EU-kommissionen för att forska fram en kvinnlig krockdocka, något som varit svårt att hitta pengar till inom den egna verksamheten."
  • "Kvinnlig krockdocka ska tas fram"
  • "Testet genomförs genom att en stol med en krockdocka monteras på en vagn och sedan simuleras en påkörning bakifrån."
  • "Statens vägoch transportforskningsinstitut ( VTI ) vill ta fram en kvinnlig krockdocka."

Ordet krockdocka inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till krockdocka

Diskussion om ordet krockdocka