specimen

[ˈspeːsɪmɛn]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur uttalas ordet specimen?

[ˈspeːsɪmɛn]

Vad betyder specimen inom fysik, kemi ?

inom biologi och systematik en specifik individ ur en större grupp (exempelvis ur en art, ett släkte eller en population), som används för att studera eller beskriva egenskaperna hos hela gruppen, eller ibland för att belysa enskilda individers avvikelser från dessa egenskaper

Möjliga synonymer till specimen

Diskussion om ordet specimen

specimen

specimens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet specimen

  • "they collected a urine specimen for urinalysis"

Ordet specimen har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom teknik
utbildning
teknik

Vad betyder specimen inom utbildning ?

an example regarded as typical of its class

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till specimen (inom utbildning)

Ordet specimen inom teknik

a bit of tissue or blood or urine that is taken for diagnostic purposes

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till specimen (inom teknik)

Diskussion om ordet specimen