medel

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till medel

Hur används ordet medel

 • "Resten betalade han ur ficka men idén var född : att samla in pengar till hundar som behöver hjälp och vars ägare saknar medel."
 • "Och det är inte någon liten sketen funktion i något hörn, utan den omfattar alla de processer och funktioner som ska säkra att man använder skattebetalarnas medel effektivt och hederligt och att man når de mål man satt."
 • "Därför föreslår vi i vårt förslag till statsbudget ökade medel till äldre- omsorgen."
 • "Benny och Bengt kontaktade banken, ett giro skapades där insatta medel omedelbart fördes över till Cedvanders eget personkonto."
 • "Han tycker dock att det är bra att en detaljerad granskning skett, även om användningen av skänkta medel nu verkar skötas på rätt sätt."
 • "Likvida medel : 13 894 10 176"
 • "Göteborg : Dammbindande medel på utsatta gator, färre bilar med dubbdäck och sänkta hastigheter har gjort att partikelnivåerna i Göteborgsluften har sjunkit."
 • "– Vi har redan valt att satsa extra pengar på dokumentärfilmen, då det nya filmavtalet gett oss lite mer medel."
 • "Det inkluderar att ge tillbaka de medel han fått av SCA, vilket är mer än 12 miljoner dollar ”, skriver bolaget."
 • "Rykten om lag med större medel har intensifierats, som Real Madrid och Arsenal."
 • "En mer oroande trend är att användningen av sömn- eller lugnande medel utskrivna av läkare har dubblerats till nära 7 procent."
 • "– Vi önskar att man ska satsa både medel och resurser på primärvården men pengarna finns inte idag, säger Rosmarie Nilsson, förvaltningschef inom primärvården."
 • "Behandling och resa finansieras med medel från den ideella förening som bildades efter den självförvållade trafikolyckan på midsommaraftonen 2014."
 • "Tre kommuner får dela på 1,3 miljoner kronor i statligt medel, för att stärka kulturarbetet på skolorna."
 • "Med enkla medel går det att göra det lätt att komma ut i naturen, säger Karolina Skog."
 • "– Det har lagts ned mycket fritidsverksamhet under de senaste tioårsperioderna, det har helt enkelt inte funnits medel till det."
 • "Men det är första gången som föreningslivet har kunnat söka medel för aktiviteter bland sina barn och ungdomar."
 • "– Vi anser polismyndighetens nationella ledning inte har förstått allvaret i region Syd och därför inte skjutit till tillräckligt med ekonomiska medel för att region Syd ska klara av sitt uppdrag, skriver Angelica Hultgren som är förste vice ordförande för ST inom polisen i Sydöstra Götaland."
 • "Vi vill ha återkoppling på vad man gjort för våra medel."
 • "Rolf Jönsson ( C ) anser att kommunen inte använder tillräckliga medel för att få ett slut på bränderna och är irriterad över att arbetet gått för sakta fram."

Vad betyder medel inom bildligt ?

ett ämne / en substans avsedd för ett specifikt ändamål, ofta – men inte nödvändigtvis – i form av vätska eller kräm

Möjliga synonymer till medel

Diskussion om ordet medel

medel

medlet
medel
medlen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet medel på svenska?

Obestämd singular: medel
Bestämd singular: medlet
Obestämd plural: medel
Bestämd plural: medlen

Hur används ordet medel

 • "Han hade inte medel att göra någonting på egen hand där"
 • "En mer oroande trend är att användningen av sömn- eller lugnande medel utskrivna av läkare har dubblerats till nära 7 procent."
 • "– Vi önskar att man ska satsa både medel och resurser på primärvården men pengarna finns inte idag, säger Rosmarie Nilsson, förvaltningschef inom primärvården."
 • "Behandling och resa finansieras med medel från den ideella förening som bildades efter den självförvållade trafikolyckan på midsommaraftonen 2014."
 • "Tre kommuner får dela på 1,3 miljoner kronor i statligt medel, för att stärka kulturarbetet på skolorna."
 • "Med enkla medel går det att göra det lätt att komma ut i naturen, säger Karolina Skog."
 • "– Det har lagts ned mycket fritidsverksamhet under de senaste tioårsperioderna, det har helt enkelt inte funnits medel till det."
 • "Men det är första gången som föreningslivet har kunnat söka medel för aktiviteter bland sina barn och ungdomar."
 • "– Vi anser polismyndighetens nationella ledning inte har förstått allvaret i region Syd och därför inte skjutit till tillräckligt med ekonomiska medel för att region Syd ska klara av sitt uppdrag, skriver Angelica Hultgren som är förste vice ordförande för ST inom polisen i Sydöstra Götaland."
 • "Vi vill ha återkoppling på vad man gjort för våra medel."
 • "Rolf Jönsson ( C ) anser att kommunen inte använder tillräckliga medel för att få ett slut på bränderna och är irriterad över att arbetet gått för sakta fram."

Ordet medel har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
ekonomi
bildligt
vardagligt

Vad betyder medel inom ekonomi ?

ett ämne / en substans avsedd för ett specifikt ändamål, ofta – men inte nödvändigtvis – i form av vätska eller kräm

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till medel (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till medel (inom ekonomi)

Ordet medel inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till medel (inom bildligt)

Möjliga synonymer till medel (inom bildligt)

Relaterat till medel (inom bildligt)

förfarande

planmässighet

medel

medverkan

frihet

metod

Ordet medel inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till medel (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till medel (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till medel (inom vardagligt)

Diskussion om ordet medel