nasalton

nasaltonen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Rim på nasalton

Diskussion om ordet nasalton

nasal ton

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till nasal ton

språkljud

Diskussion om ordet nasal ton