omgivning

Substantiv

Hur används ordet omgivning

 • "– Det är ett autentiskt och mycket detaljerat sjökort över bland annat Karlshamn och hamninloppet med omgivning, säger Anders Lundquist, som nu hoppas att fyndet ska kunna överföras till museets lokaler i just Karlshamn."
 • "Men de flesta i Michael Wijks omgivning är helt säkra på det."
 • "– Vi måste ta på allvar att vi har en orolig omgivning och ett mer aggresivt Ryssland som använder energipolitiken och Gazprom i strategiska syften och det är därför vi måste ta den säkerhetshänsyn som Sverige behöver ta, säger Anna Kinberg Batra ( M )."
 • "– Risken är ju för det första är att du hänger ut någon som är oskyldig och för deras del så kan det innebära att släkt, vänner och omgivning tror att personen är kriminell, säger Jan Olsson."
 • "– Jag vill prata om vikten av att visa empati och inte döma människor i vår omgivning."
 • "Alla målsägare har lämnat en samlad bild av 29-åringen – att han har en sällsam förmåga att manipulera människor i sin omgivning."
 • "Gosedjuren är en del av ett socialt projekt där man genom olika kreativa lösningar försöker hjälpa andra människor i sin omgivning."
 • "Därför är det oklart om personskador, men inga materiella skador på varken bil eller omgivning."
 • "Under förhandlingen i Blekinge tingsrätt har folk i Yaras omgivning berättat att hon varit som en piga för det skyldiga paret."
 • "När han häromåret gick i pension lovade han både sig själv och sin omgivning att inte göra som andra nypensionerade journalister och skriva en bok."

Vad betyder omgivning inom generell ?

det som finns nära något

Möjliga synonymer till omgivning

Diskussion om ordet omgivning

omgivning

omgivningen
omgivningar
omgivningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet omgivning på svenska?

Obestämd singular: omgivning
Bestämd singular: omgivningen
Obestämd plural: omgivningar
Bestämd plural: omgivningarna

Hur används ordet omgivning

 • "– Det är ett autentiskt och mycket detaljerat sjökort över bland annat Karlshamn och hamninloppet med omgivning, säger Anders Lundquist, som nu hoppas att fyndet ska kunna överföras till museets lokaler i just Karlshamn."
 • "Men de flesta i Michael Wijks omgivning är helt säkra på det."
 • "– Vi måste ta på allvar att vi har en orolig omgivning och ett mer aggresivt Ryssland som använder energipolitiken och Gazprom i strategiska syften och det är därför vi måste ta den säkerhetshänsyn som Sverige behöver ta, säger Anna Kinberg Batra ( M )."
 • "– Risken är ju för det första är att du hänger ut någon som är oskyldig och för deras del så kan det innebära att släkt, vänner och omgivning tror att personen är kriminell, säger Jan Olsson."
 • "– Jag vill prata om vikten av att visa empati och inte döma människor i vår omgivning."
 • "Alla målsägare har lämnat en samlad bild av 29-åringen – att han har en sällsam förmåga att manipulera människor i sin omgivning."
 • "Gosedjuren är en del av ett socialt projekt där man genom olika kreativa lösningar försöker hjälpa andra människor i sin omgivning."
 • "Därför är det oklart om personskador, men inga materiella skador på varken bil eller omgivning."
 • "Under förhandlingen i Blekinge tingsrätt har folk i Yaras omgivning berättat att hon varit som en piga för det skyldiga paret."
 • "När han häromåret gick i pension lovade han både sig själv och sin omgivning att inte göra som andra nypensionerade journalister och skriva en bok."

Vad betyder omgivning inom astronomi ?

det som finns nära något

Möjliga synonymer till omgivning

Möjliga synonymer till omgivning

Diskussion om ordet omgivning