prejudikat

prejudikatet
prejudikat
prejudikaten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet prejudikat på svenska?

Obestämd singular: prejudikat
Bestämd singular: prejudikatet
Obestämd plural: prejudikat
Bestämd plural: prejudikaten

Hur används ordet prejudikat

  • "Prövningstillstånd lämnas bara om en dom eller ett beslut kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas – ett så kallat prejudikat."
  • "Det saknas till exempel prejudikat i denna typ av mål där själva risken för skada anses som personskada, säger styrelseordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB Kevin Ny i ett pressmeddelande."
  • "– Så som jag förstår det finns det inga domar eller prejudikat att luta sig mot."
  • "Att vi får fram ett prejudikat så att andra vet vad som gäller."
  • "Överklagan från Gävle leder till prejudikat"
  • "Domen är därför ett prejudikat."
  • "– Vi söker ett klarläggande, ett prejudikat, har Jan Tibbling, vice chefsåklagare vid EBM:s finansmarknadskammare, tidigare sagt till TT."
  • "Det är ett skäl till att överklaga för att få ett prejudikat, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall."
  • "Överklagar för att få prejudikat"
  • "De vill att rättsprocessen ska ha sin gång och menar att ärendet är ett prejudikat som skulle kunna få konsekvenser för Räddningstjänsten i hela Sverige."

Vad betyder prejudikat inom juridik ?

dom eller beslut som kan åberopas för senare liknande fall

Möjliga synonymer till prejudikat

Relaterat till prejudikat

försteg

förhand

förfarande

prototyp

vana

domstolsförhandling

enhetlighet

Diskussion om ordet prejudikat