renodling

renodlingen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet renodling

  • "Det bygger på en renodling av i det här fallet städtjänster, säger han."
  • "– Som tidigare kommunicerats har den dåvarande huvudägaren United Camping genom dåvarande styrelsen i Grönklittsgruppen AB gjort en strategisk utvärdering, med slutsatsen att en renodling av verksamheten skapar bäst förutsättningar för fortsatt utveckling i varje verksamhetsben."
  • "I framtiden kommer det att bli en renodling mellan fabrikerna i Europa."
  • "Redan i somras slog koncernchefen Mats Jansson fast att han tänker arbeta för en renodling av SAS-koncernen både geografiskt och verksamhetsmässigt."
  • "Och jag gör scener med samma renodling som minnet gör, eller drömmen."
  • "– Det är renodling."
  • "Föreslår renodling"
  • "Jag älskar det storstilade, men tror att uppsättningen hade tjänat på en mer tematisk renodling."
  • "När det gäller festivaler har det pratats mycket om renodling och så ser trenden även ut i Norrbotten."
  • "” Hansa är en av våra större gallerior och affären innebär en renodling av Castellums portfölj ”, skriver koncernchef Henrik Saxborn i ett pressmeddelande."

Vad betyder renodling inom kemi ?

metod som vid odling ger en renkultur

Relaterat till renodling

försök

Diskussion om ordet renodling