shoot-out

shoot-outs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till shoot-out

Diskussion om ordet shoot-out

shout out

shout out
shouted out
shouted out
Verb

Översättningar

Ordet shout out har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom data
generell
data

Vad betyder shout out inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet shout out inom data

Synonymer till shout out (inom data)

Möjliga synonymer till shout out (inom data)

Diskussion om ordet shout out

shut-out

shut-outs
Substantiv

Översättningar (inom data)

Diskussion om ordet shut-out