skaft

[skaft]
skaftet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skaft

Hur uttalas ordet skaft?

[skaft]

Ordet skaft har 6 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom botanik
  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom arkitektur
  • Inom skogsbruk
allmänt
botanik
sport
generell
arkitektur
skogsbruk

Ordet skaft inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till skaft (inom allmänt)

Möjliga synonymer till skaft (inom allmänt)

Ordet skaft inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska
  • stem  [ botanik ]

Synonymer till skaft (inom botanik)

Möjliga synonymer till skaft (inom botanik)

  • stam [ botanik ]

Ordet skaft inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till skaft (inom sport)

Möjliga synonymer till skaft (inom sport)

Ordet skaft inom generell

Ordet skaft inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Engelska
  • shaft  [ arkitektur ]

Relaterat till skaft (inom arkitektur)

arkitektur

Ordet skaft inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till skaft (inom skogsbruk)

Diskussion om ordet skaft