skattereform

skattereformen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skattereform

  • "Men det finns också ett löfte om en stor skattereform under mandatperioden som ska stärka konkurrenskraften men också ” utjämna de ökande ekonomiska klyftorna ”."
  • "Efter Trumps skattereform : Jobb kan försvinna i Sverige"
  • "Löfte om skattereform"
  • "Men löftena om en skattereform som även ska utjämna ekonomiska klyftor är mer oklara."
  • "Det föreslår LO och Saco som utgångspunkter för en ny stor skattereform."
  • "– Vi pratar om en extremt ojämnlik skattereform."
  • "I 73-punktsprogrammet talar man bland annat om ” en stor skattereform ”, och att ” bekämpa psykisk ohälsa ”."
  • "En viktig del i den regeringsuppgörelse som nu träffats är en ny skattereform."
  • "Detta eftersom att avtalet rymmer en skattereform som bland annat innehåller slopad värnskatt och höjda miljö- och klimatskatter."
  • "Annie Lööf ( C ) och Jan Björklund ( L ) har redan uteslutit det inför den skattereform som regeringen och deras samarbetspartier enats om ska bli verklighet under mandatperioden."

Vad betyder skattereform inom ekonomi ?

förändring (reform) av lagar för beskattning

Relaterat till skattereform

förpliktelse

omläggning

Diskussion om ordet skattereform