skolreform

skolreformen
skolreformer
skolreformerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skolreform på svenska?

Obestämd singular: skolreform
Bestämd singular: skolreformen
Obestämd plural: skolreformer
Bestämd plural: skolreformerna

Hur används ordet skolreform

  • "Drömmer om en skolreform"
  • "En dröm är att driva igenom en skolreform där musik används för att underlätta inlärningen i skolan."
  • "Högre krav på dokumentation, en ny skolreform med ett nytt betygssystem som kräver mer av läraren."
  • "Björklund lovar utreda skolreform"
  • "Det är några av de förslag som ingår i den skolreform som den borgerliga alliansen vill genomföra om de fyra vinner valet i september."
  • "Det blir resultatet av regeringens skolreform menar man på några grundskolor i Luleå"
  • "Det behövs en särskild skolreform för att ge hörselskadade och döva barn en bättre skolgång, det säger Hörselskadades Riksförbund i ett pressmeddelande idag."
  • "Han är mycket kritisk mot förslaget om en ny skolreform med betyg från årskurs fyra."
  • "Nästa år kommer en ny skolreform, och med det högre krav på antalet ämnen som eleverna ska behärska när de börjar gymnasiet."
  • "Förr fanns det både yrkesskola, fackskola och gymnasium, men i och med 1970-talets stora skolreform slogs allt samman till en gymnasieskola."

Diskussion om ordet skolreform