undergivenhet

undergivenheten
undergivenheter
undergivenheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet undergivenhet på svenska?

Obestämd singular: undergivenhet
Bestämd singular: undergivenheten
Obestämd plural: undergivenheter
Bestämd plural: undergivenheterna

Hur används ordet undergivenhet

  • "Enligt åklagaren har 41-åringen inspirerats av tankar på undergivenhet, lydnad och belöning."
  • "Jag vet inte hur man kan få också satir som uppenbarligen också funkar till att vara undergivenhet, säger Anna Björklund."
  • "Forskningschefen anser det vetenskapligt bevisat att vargar har ett så kallat ” socialiseringsfönster ” och att vargarna visar aktiv undergivenhet är ett tecken på att det fungerar."
  • "WHO anklagas för undergivenhet"
  • "Oppositionen har varit splittrad och köpt till undergivenhet."

Vad betyder undergivenhet inom allmänt ?

det att vara undergiven

Möjliga synonymer till undergivenhet

Relaterat till undergivenhet

ödmjukhet

osjälviskhet

belåtenhet

ofrihet

underkastelse

religiositet

känsla

lydnad

Diskussion om ordet undergivenhet