plikt

plikten
plikter
plikterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till plikt

Hur böjs ordet plikt på svenska?

Obestämd singular: plikt
Bestämd singular: plikten
Obestämd plural: plikter
Bestämd plural: plikterna

Hur används ordet plikt

  • "Plikten kallar"
  • "England väntar sig att varje man gör sin plikt"

Ordet plikt har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom juridik
  • Inom ekonomi
generell
juridik
juridik
ekonomi

Vad betyder plikt inom generell ?

skyldighet att utföra, eller låta bli att utföra, en viss handling

Översättningar (inom generell)

Synonymer till plikt (inom generell)

Möjliga synonymer till plikt (inom generell)

Relaterat till plikt (inom generell)

plikt

ansvarspåföljd

tvång

motiv

arbete

ansträngning

bestraffning

förlust

lydnad

Vanlig betydelse av ordet plikt inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till plikt (inom juridik)

Möjliga synonymer till plikt (inom juridik)

Mindre vanlig betydelse av ordet plikt inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska
  • fine  [ juridik, polisväsende ]

Synonymer till plikt (inom juridik)

Möjliga synonymer till plikt (inom juridik)

Mindre vanlig betydelse av ordet plikt inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till plikt (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till plikt (inom ekonomi)

Diskussion om ordet plikt