avträdelse

avträdelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Relaterat till avträdelse

upphörande

avsägelse

frikallelse

förnekelse

befrielse

överflyttning

förlust

bortgivande

underkastelse

Diskussion om ordet avträdelse