åtskillnad

åtskillnaden
åtskillnader
åtskillnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till åtskillnad

Hur böjs ordet åtskillnad på svenska?

Obestämd singular: åtskillnad
Bestämd singular: åtskillnaden
Obestämd plural: åtskillnader
Bestämd plural: åtskillnaderna

Hur används ordet åtskillnad

  • "De gör heller ingen åtskillnad på djuren de får in."
  • "– Hela syftet med diskrimineringslagen är att man inte ska göra åtskillnad på människor baserat på etnisk tillhörighet eller religion, säger han."
  • "Den som lyssnat på Annie Lööf ( C ) den här våren hör att hon gör en tydlig åtskillnad mellan de två “ ytterkantspartierna ”."
  • "Folkhälsomyndigheten skriver att det numera ” knappast finns anledning att göra åtskillnad i hygienkrav mellan sjukhusmiljö och äldreboenden eller hemtjänst ”."
  • "- Man har tidigare gjort en klar åtskillnad mellan polisen och militären och då kan man fundera över om man ska ha det även i det här fallet, sade Ask."
  • "Tioårspreskription inträder, man gör ingen åtskillnad på ett vanligt bankkonto och fordringar i övrigt, säger Lars Rutberg, bankjurist på Svenska Bankföreningen."
  • "– Vi bedömer att en tillämpning av folkbokföringslagen på det sätt som Skatteverket har gjort innebär en inskränkning i familjemedlemmarnas rätt till privat- och familjeliv och att det görs en åtskillnad på grund av sexuell läggning, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen."
  • "Tjejer och killar ska kunna spela e-sport på lika villkor, det finns inga fysiska omständigheter som motiverar åtskillnad."
  • "I praktiken görs en åtskillnad mellan judiska och ” övriga offer ” för nazisternas massmord, skriver en grupp politiker och romska företrädare på Dagens Nyheters debattsida."
  • "Tanken var att det inte skulle göras någon åtskillnad mellan teckenspråkiga och isländsktalande."

Möjliga synonymer till åtskillnad

Relaterat till åtskillnad

olikhet

olikhet

motsats

ojämnhet

särskiljning

relationslöshet

Diskussion om ordet åtskillnad