ambassadör

ambassadören
ambassadörer
ambassadörerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ambassadör på svenska?

Obestämd singular: ambassadör
Bestämd singular: ambassadören
Obestämd plural: ambassadörer
Bestämd plural: ambassadörerna

Hur används ordet ambassadör

  • "Han blir ambassadör för Kvinnojouren i Karlskrona"
  • "Varannan vecka kommer en ambassadör att presenteras som alla har olika bakgrund, ålder och anledningar till varför de har valt att engagera sig."
  • "Att han arbetar som advokat ser han inte som ett hinder för att vara ambassadör."
  • "– Vi är mycket väl medvetna om datumet, säger ambassadör Mikael Eriksson, som leder den interdepartementala arbetsgruppen i regeringskansliet som hanterar ansökan från Nord Stream, och syftar på den 15:e december."
  • "Den övertygelsen har gjort honom till ambassadör för Svenska CP-föreningen, som arrangerar World CP-day i Sverige."
  • "Advokaten Christer Holmqvist blir ambassadör för Kvinnojouren i Karlskrona."
  • "Palestinas ambassadör hade kommit ned från Stockholm för att närvara vid ceremonin och begravningen."
  • "Projektet invigs på högskolan av Indiens ambassadör i Sverige."
  • "Olivia Costea ska under torsdagen ha ett möte med Rumäniens socialminister och Rumäniens ambassadör i Stockholm angående projektet."
  • "Men nu axlar han ansvaret som Blekinges nya ambassadör."

Vad betyder ambassadör inom titel ?

Ambassadör (av franska ambassadeur) är ett diplomatiskt sändebud och del av ett lands utrikesrepresentation, tillika chef för ambassaden (beskickningen), och enligt Wienkonventionen om diplomatiska relationer (1961) en diplomat av högsta rang. Ambassadörers fullständiga titel är ofta "extraordinär och plenipotentiär ambassadör"; ambassadörer tituleras "excellens". I andra sammanhang kan ambassadör avse företrädare utan plenipotentiär makt, som fallet är för till exempel goodwill-ambassadörer. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ambassad%C3%B6r

Möjliga synonymer till ambassadör

Relaterat till ambassadör

budbärare

förtroendeman

Diskussion om ordet ambassadör