förmyndare

förmyndaren
förmyndare
förmyndarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förmyndare

Hur böjs ordet förmyndare på svenska?

Obestämd singular: förmyndare
Bestämd singular: förmyndaren
Obestämd plural: förmyndare
Bestämd plural: förmyndarna

Hur används ordet förmyndare

  • "Och likt hustrun dömdes också han för mord eftersom i egenskap av förmyndare inte ingrep mot kvinnan."
  • "– Det finns ingen god man utsedd enligt föräldrabalken 11:1 vilket är den paragraf man använder om man ska tillsätta en god man istället för en befintlig vårdnadshavare eller förmyndare, säger Helle Bryn Jensen."
  • "På frågor om vad Löfven tycker om att kvinnor i Saudiarabien måste ha en manlig förmyndare och inte får köra bil svarar han :"
  • "Regelverket sätter en förmyndare över politikerna så att de tvingas fylla på i ladorna, eller med en annan politisk favoritterm – bygga skyddsvallar."
  • "Ett ensamkommande barn som söker asyl i Sverige får av den kommun de är inskrivna i en så kallad god man, som ska fylla funktionen som förmyndare och vårdnadshavare."
  • "För första gången finns det nu siffror på hur många som har en god man, förvaltare eller förmyndare i Sverige."
  • "Det är 72,8 miljarder kronor som förvaltas av gode män, förmyndare och förvaltare."
  • "Över 150.000 gode män, förvaltare eller förmyndare"
  • "Det har inte heller funnits någon central kontroll eller kunskap på riksnivå, inte ens en siffra på hur många som har en god man, eller hur många gode män, förmyndare eller förvaltare det finns."
  • "Kommunernas överförmyndare har ansvar för att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sig och inte själva tar de pengar som de anförtrotts."

Vad betyder förmyndare inom juridik ?

förvaltare /av ekonomi/

Möjliga synonymer till förmyndare

Relaterat till förmyndare

skattmästare

myndighet

förtroendeman

ledare

försvar

lärare

vaktare

skydd

överordnad

Diskussion om ordet förmyndare