biträda

biträder
biträdde
biträtt
Verb

Översättningar

Synonymer till biträda

Hur böjs ordet biträda på svenska?

Presens: biträder
Preteritum: biträdde
Supinum: biträtt

Rim på biträda

Vad betyder biträda inom ekonomi ?

träda till, sluta sig till

Relaterat till biträda

sammanslagning

omfattning

enighet

samtycke

arbete

förening

hjälp

närvaro

underordnad

medverkan

hjälpare

Diskussion om ordet biträda

biträda

Verb

Hur används ordet biträda

  • "Även polis skickades till platsen för kontroll och för att biträda räddningsjänsten i arbetet."
  • "De har en sådan specialkompetens, så det är det vi har efterfrågat ska kunna biträda oss."
  • "– Att polisen är på plats är dels för att biträda räddningstjänst med ordningsfunktioner som att stoppa trafik och få bort personer från platsen, och i förlängningen utreda vad förklaringen är till utsläppet."
  • "– Just nu koncentrerar vi oss på att biträda räddningstjänsten."
  • "Min klient har valt att biträda åtalet vilket innebär att han får möjlighet att ställa frågor även i ansvarsfrågan."
  • "Polisen hade tre patruller på plats för att biträda räddningstjänsten med de avspärrningar som behövs."
  • "Deras begäran har beviljats och minst ett par erfarna mordutredare från Stockholm kommer snarast att biträda den lokala polisen."
  • "– Jag har haft uppdrag att biträda Håkan, jag har haft uppdrag att titta på om tidningarna har gått för långt, säger Strandberg."
  • "Han sa att hans chefer bestämt att de inte skulle biträda oss. ”"
  • "– Det som i Thailand är ett allvarligt brott – att kritisera kungen – är inget brott i Sverige, och det kommer vi inte att biträda dem med, säger Anders Ahlqvist."

Rim på biträda

Vad betyder biträda inom militärväsen ?

träda till, sluta sig till

Diskussion om ordet biträda