godkänna

Verb

Hur används ordet godkänna

 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Det är också Karlshamns hamn som ska godkänna all personal från Wasco."
 • "Eftersom det egna kapitalet förbrukats krävs nu att en åtgärdsplan lämnas in till Svenska fotbollsförbundet, som dessutom ska godkänna planen."
 • "Den ryska flottan väntar dock på att president Vladimir Putin ska godkänna färden, enligt den ryska tidningen Izvestia."
 • "Sveriges överbefälhavare har uttalat sig om att han inte tycker att Sverige ska godkänna att kommunerna hyr ut sina hamnar och försvarsministern Peter Hultqvist har sagt att regeringen måste ta ställning till helheten eftersom det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär öververksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "Syftet ska vara att stärka medarbetarna, skriver facket, ” inte att få dem att godkänna en oacceptabel situation ”."
 • "Länsstyrelsen beslut att godkänna kommunens begäran att få ta bort fornlämningar i området för att ge plats åt nya hus, underkänns av Förvaltningsrätten som nu vill se en mer grundläggande undersökning av marken."
 • "En granne till en minkfarm i Sölvesborg överklagar länsstyrelsens beslut att godkänna nästan en fördubbling på av antalet avelshonor på minkfarmen."
 • "Den misstänkte storbedragaren sitter just nu i häkte i Marocko och det är flera instanser som formellt måste godkänna utlämnandet innan det kan ske."
 • "Därför beslutade SD inför valet att godkänna en så kallad öppen lista – i syfte att i efterhand fylla den ordinarie elfte stolen och dessutom säkra ersättare för de ordinarie kandidaterna."

Vad betyder godkänna inom generell ?

gå med på; finna bra nog

Möjliga synonymer till godkänna

Diskussion om ordet godkänna

godkänna

godkänner
godkände
godkänt
Verb

Hur böjs ordet godkänna på svenska?

Presens: godkänner
Preteritum: godkände
Supinum: godkänt

Hur används ordet godkänna

 • "Arbetaren bad doktorn att godkänna mannen för överflyttning till sjukhuset"
 • "Utskottet kan ha förts bakom ljuset av Obama / Brennan i en rad fall men kan ändå välja att godkänna Brennan som CIA-chef av skälet att utskottet inte i sak har något emot besluten men ogillar att de kommit till allmänhetens kännedom genom läckor till medierna."
 • "Det kan se ut som ett förmånligt erbjudande eller en tävling, men om du läser villkoren framgår det att det egentligen går ut på att samla in uppgifter om dig och att du ska godkänna att ta emot reklam."
 • "Skulle inte parlamentet godkänna den så fortsätter 2013 års budget att gälla även för 2014."
 • "Politikerna i kommunfullmäktige tog beslut att godkänna lokalprogrammet i förra veckan."
 • "Det krävs enbart enkel majoritet, det vill säga ja från 51 av senatens 100 ledamöter, för att godkänna honom – i en kammare där 55 röstar med demokraterna."
 • "Han uppmanar alla att alltid klicka på den länk som brukar finnas till villkoren, där de vill att man ska sätta ett kryss för att godkänna, och läsa noga."
 • "Kammaren ska samlas den här månaden för att godkänna Kommunistpartiets förslag till statsöverhuvud."
 • "Senaten måste godkänna CIA- chefen men har inget inflytande över den post som Brennan hittills innehaft."
 • "Martin Schulz, parlamentets socialdemokratiske talman, har flera gånger varnat att parlamentet inte kommer att godkänna en alltför slimmad budget, och inte heller en budget med för stor skillnad mellan åtaganden och faktiska betalningar."
 • "Stockholm : Frustrationen växer i Washington sedan senatens republikaner blockerat den omröstning som skulle godkänna president Obamas nye försvarsminister Chuck Hagel."
 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Det är också Karlshamns hamn som ska godkänna all personal från Wasco."
 • "Eftersom det egna kapitalet förbrukats krävs nu att en åtgärdsplan lämnas in till Svenska fotbollsförbundet, som dessutom ska godkänna planen."
 • "Den ryska flottan väntar dock på att president Vladimir Putin ska godkänna färden, enligt den ryska tidningen Izvestia."
 • "Sveriges överbefälhavare har uttalat sig om att han inte tycker att Sverige ska godkänna att kommunerna hyr ut sina hamnar och försvarsministern Peter Hultqvist har sagt att regeringen måste ta ställning till helheten eftersom det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär öververksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "Syftet ska vara att stärka medarbetarna, skriver facket, ” inte att få dem att godkänna en oacceptabel situation ”."
 • "Länsstyrelsen beslut att godkänna kommunens begäran att få ta bort fornlämningar i området för att ge plats åt nya hus, underkänns av Förvaltningsrätten som nu vill se en mer grundläggande undersökning av marken."
 • "En granne till en minkfarm i Sölvesborg överklagar länsstyrelsens beslut att godkänna nästan en fördubbling på av antalet avelshonor på minkfarmen."
 • "Den misstänkte storbedragaren sitter just nu i häkte i Marocko och det är flera instanser som formellt måste godkänna utlämnandet innan det kan ske."
 • "Därför beslutade SD inför valet att godkänna en så kallad öppen lista – i syfte att i efterhand fylla den ordinarie elfte stolen och dessutom säkra ersättare för de ordinarie kandidaterna."

Vad betyder godkänna inom vardagligt ?

gå med på; finna bra nog

Relaterat till godkänna

avtal

svar

penningväsen

bemyndigande

enighet

samtycke

bifall

godhet

Diskussion om ordet godkänna