cytologi

cytologin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till cytologi

Hur används ordet cytologi

  • "I femvåningshuset kommer bland annat verksamheterna mikrobiologi, cytologi och patologi att flytta in."
  • "Med den nya metoden, vätskebaserad cytologi, blandar provtagaren cellerna i en vätskelösning i stället för att stryka ut dem på en glasskiva."
  • "Tidigare har alla kvinnor mellan 23 och 65 år i Skåne testats genom att ett cellprov tas som analyseras för cytologi."
  • "– Samtidigt har personalen som jobbar på cytologen inte ökat, så då växer köerna, säger Sanda Beglerbegovic, verksamhetschef för klinisk patologi och cytologi."
  • "Personalen känner inte alls igen bilden som ges, säger Mikael Björnstedt, verksamhetschef för klinisk patologi / cytologi."
  • "– Det är inte lyckosamt att någon blir liggande längre än det står i lagen, säger Ingela Pirttilä som är enhetschef på avdelningen för Patologi och cytologi på Sundsvalls sjukhus."

Vad betyder cytologi inom medicin ?

Läran om enskilda celler.

Relaterat till cytologi

biologi

Diskussion om ordet cytologi