direktor

direktorn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet direktor

  • "Och sedan 2015 är det Ann-Sofie Lasell från Gävle som är direktor för verksamheten."
  • "Fler utsatta EU-medborgare är i högre utsträckning beroende av hjälp med mat från frivilligorganisationer, eller att få den på annat sätt, säger Marika Markovits, direktor på Stadsmissionen i Stockholm."
  • "De blir ofta känslomässigt berörda, säger Marika Markovits, direktor vid Stockholms stadsmission."
  • "Vi ser ju att målgruppen återvänder och söker alternativa vägar till försörjning, säger Tomas Lindroos, direktor på Stadsmissionen i Eskilstuna."
  • "Några dagar senare så kommer de och låser upp våra lås med nycklar, säger Robert Bergman, direktor Human Bridge."
  • "Det är många av de här basala sakerna som är så viktiga för barn som helt enkelt bara kan fallera och utebli, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms stadsmission, till TV4 Nyheterna."
  • "Emil Mattson, direktor på Göteborgs Räddningsmission, berättar varför :"
  • "De nya grupper vi ser är pensionärer med låg pension, barnfamiljer med låga inkomster eller unga som numera ofta bara har deltidsjobb och inte har det kapital som krävs på bostadsmarknaden, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission."
  • "Människor i utsatta livssituationer har i dag väldigt svårt att göra sin röst hörd i de hjälpsystem som egentligen är till för dem, säger Maria Markovits, direktor på Stockholms stadsmission."
  • "De hemlösa märker ingen skillnad, säger Stadsmissionens direktor Marika Markovits."

Vad betyder direktor inom religion ?

styresman i speciella fall

Relaterat till direktor

ledare

myndighet

Diskussion om ordet direktor