exekution

exekutionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder exekution inom juridik ?

utförande, verkställande

Möjliga synonymer till exekution

Relaterat till exekution

fullbordan

förfarande

göromål

befallning

pliktuppfyllelse

bestraffning

domstolsförhandling

Diskussion om ordet exekution