försmäkta

försmäktar
försmäktade
försmäktat
Verb

Översättningar

Synonymer till försmäkta

Hur böjs ordet försmäkta på svenska?

Presens: försmäktar
Preteritum: försmäktade
Supinum: försmäktat

Vad betyder försmäkta inom generell ?

(vara nära att) duka under av hunger och törst; tyna bort

Relaterat till försmäkta

ohälsa

värme

avmattning

oförmåga

torrhet

försvinnande

nedgång

tungsinthet

lidande

otillräcklighet

svaghet

Diskussion om ordet försmäkta