missunnsamhet

missunnsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till missunnsamhet

Vad betyder missunnsamhet inom vardagligt ?

uppfattningen att andra inte gör sig förtjänta av ett visst privilegium som de förfogar över

Relaterat till missunnsamhet

ovilja

illvilja

hat

ekonomi

avund

missbelåtenhet

misstolkning

ont

Diskussion om ordet missunnsamhet