illojalitet

illojaliteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet illojalitet

 • "Ordföranden i spårvägsstyrelsen Endrick Schubert ( S ), t h, anklagar vice ordföranden Lennart Duell ( FP ), t v, för illojalitet och inkompetens sedan Duell uttryckt tvivel om Ansaldobredas vilja att betala för åtgärder som Spårvägen genomför."
 • "Pågår det en facklig process om illojalitet?"
 • "Att kritisera arbetsgivaren kan ses som illojalitet"
 • "En av de som polisanmälts är förre SEKO-ombudsmannen Bo Hedin som varit kassör och som avskedats för illojalitet mot arbetsgivaren."
 • "Bo Hedin är en av de som polisanmälts, och som avskedats för illojalitet mot arbetsgivaren."
 • "– Det är ju de här två fullmäktigeledamöternas illojalitet mot gruppen och dess gruppledning."
 • "Hånfulla och sexistiska kommentarer, olämpliga ” förslag ” till kvinnliga medarbetare, illojalitet mot den högsta ledningen, smutskastning och hot."
 • "I en rad punkter listas skälen, som både handlar om illojalitet mot den högsta ledningen och olämpligt agerande mot anställda."
 • "När vårdbolaget fick reda på mejlet blev hon uppkallad till chefen och sades upp på grund av illojalitet mot företaget."
 • "Connex anklagar Johansson för att bl.a. ” en längre tid ha kränkt arbetskamrater, medarbetare och andra viktiga intressenter genom ett aggressivt och hotfullt beteende ” samt för illojalitet mot företaget."
 • "Att kritisera arbetsgivaren kan ses som illojalitet"
 • "En av de som polisanmälts är förre SEKO-ombudsmannen Bo Hedin som varit kassör och som avskedats för illojalitet mot arbetsgivaren."
 • "Bo Hedin är en av de som polisanmälts, och som avskedats för illojalitet mot arbetsgivaren."
 • "– Det är ju de här två fullmäktigeledamöternas illojalitet mot gruppen och dess gruppledning."
 • "Hånfulla och sexistiska kommentarer, olämpliga ” förslag ” till kvinnliga medarbetare, illojalitet mot den högsta ledningen, smutskastning och hot."
 • "I en rad punkter listas skälen, som både handlar om illojalitet mot den högsta ledningen och olämpligt agerande mot anställda."
 • "När vårdbolaget fick reda på mejlet blev hon uppkallad till chefen och sades upp på grund av illojalitet mot företaget."
 • "Connex anklagar Johansson för att bl.a. ” en längre tid ha kränkt arbetskamrater, medarbetare och andra viktiga intressenter genom ett aggressivt och hotfullt beteende ” samt för illojalitet mot företaget."
 • "Johansson avskedas med hänvisning till illojalitet mot Connex och miljöpartisten Karin Svensson Smith har vänt sig till arbetsmarknadsministern för att få till en lagändring."
 • "- Jag vill att Hans Karlsson tar initiativ till åtgärder på lagstiftningsområdet som syftar till att omöjliggöra avskedande på så lösa grunder som påstådd illojalitet, säger hon till TT."

Diskussion om ordet illojalitet