kringgå

kringgår
kringgick
kringgått
Verb

Synonymer till kringgå

Hur böjs ordet kringgå på svenska?

Presens: kringgår
Preteritum: kringgick
Supinum: kringgått

Hur används ordet kringgå

 • "För att kringgå rut-reglerna kring exempelvis dödsbon omvandlade Blekingeföretaget slutfakturan till Skattverket till flyttstäd – och drog sedan rut på en anhörig eller släkting till den avlidne."
 • "Ett försök att kringgå upphandlingslagen, som SVT Nyheter Blekinge kunde avslöja, slutade i upprivna hyresavtal och omfattande rättsprocesser."
 • "Stödkassen påstår också att SVT uppmanat de ansvariga att kringgå den ” sekretess ” som de uppger gäller för verksamheten."
 • "I motiveringen till Guldspaden, som delas ut av Föreningen Grävande Journalister, nämns bland annat att granskningen avslöjat hur ett kommunalt bolags företrädare ljugit och förfalskat dokument för att kunna kringgå lagen och unna sig själva lyxiga resor."
 • "Här har man helt och hållet valt att kringgå det."
 • "På så sätt kan pedofiler kringgå lagen eftersom de kan spara barnporrbilder på datorn utan att göra en aktiv nedladdning."
 • "Att både anställningarna och arbetsgivaren finns utomlands är enligt honom ett sätt att kringgå den svenska modellen."
 • "Att kringgå reglerna är svårt men temaveckan är en väg in till matsalen för den närproducerade maten."
 • "– Vi kan konstatera att en tilldelning har gjorts för att kringgå rådande avtalsstopp."
 • "Enligt P4 Dalarna så har kommunen låtit VM-bolaget köpa saker som kommunen bekostar, vilket kan vara ett sätt att kringgå lagen om offentlig upphandling."
 • "För att kringgå rut-reglerna kring exempelvis dödsbon omvandlade Blekingeföretaget slutfakturan till Skattverket till flyttstäd – och drog sedan rut på en anhörig eller släkting till den avlidne."
 • "Ett försök att kringgå upphandlingslagen, som SVT Nyheter Blekinge kunde avslöja, slutade i upprivna hyresavtal och omfattande rättsprocesser."
 • "Stödkassen påstår också att SVT uppmanat de ansvariga att kringgå den ” sekretess ” som de uppger gäller för verksamheten."
 • "I motiveringen till Guldspaden, som delas ut av Föreningen Grävande Journalister, nämns bland annat att granskningen avslöjat hur ett kommunalt bolags företrädare ljugit och förfalskat dokument för att kunna kringgå lagen och unna sig själva lyxiga resor."
 • "Här har man helt och hållet valt att kringgå det."
 • "På så sätt kan pedofiler kringgå lagen eftersom de kan spara barnporrbilder på datorn utan att göra en aktiv nedladdning."
 • "Att både anställningarna och arbetsgivaren finns utomlands är enligt honom ett sätt att kringgå den svenska modellen."
 • "Att kringgå reglerna är svårt men temaveckan är en väg in till matsalen för den närproducerade maten."
 • "– Vi kan konstatera att en tilldelning har gjorts för att kringgå rådande avtalsstopp."
 • "Enligt P4 Dalarna så har kommunen låtit VM-bolaget köpa saker som kommunen bekostar, vilket kan vara ett sätt att kringgå lagen om offentlig upphandling."

Vad betyder kringgå inom mat ?

gå runt omkring, ta sig förbi

Relaterat till kringgå

falskhet

krigföring

flykt

avsneddning

krökning

cirkelform

anfall

osanning

tankefel

slughet

döljande

försumlighet

försummelse

villfarelse

olaglighet

kurvlinje

Diskussion om ordet kringgå

 • - 2009-01-27

  även "get around".

kringgående

kringgåendet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet kringgående

 • "– Från regeringens sida har vi fått indikationer på att det kan finnas kringgående av reglerna, och därför har vi redan tillsatt en utredning som arbetar för fullt med att se över fåmansbolagsreglerna för att täppa till eventuella möjligheter till skatteundandragande som finns, säger Magdalena Andersson ( S )."
 • "Bevisprovokationens laglighet har ifrågasatts starkt av försvaret och hovrätten konstaterar också ” att användandet av den särskilda spaningsmetoden har inneburit ett kringgående av bestämmelserna i rättegångsbalken ” men att detta inte gör bevisningen i domstol ogiltig."
 • "- Vi gör en kringgående rörelse, säger han till SVT."
 • "- Man kan kalla metoden för en kringgående manöver, säger Stefan Ernryd."
 • "Skandalen innehåller bland annat konsultfakturor för tiotals miljoner, kringgående av lagen, sparkade chefer och en personalkonsult som polisanmälts för grov ekonomisk brottslighet."
 • "I ett brev till regeringen skriver Cecilia Tisell att dagens regler ” på ett oacceptabelt sätt medger ett kringgående av det skydd som NIX-Telefon är avsett att ge ”."
 • "– Nej, däremot brukar man från fackligt håll tycka att det är ett kringgående."
 • "I förslaget finns också en skärpning av definitionen av dotterföretag, för att förhindra kringgående av kapitalandelskravet."
 • "I teorin kan dock ett kringgående av europakonventionen vara för evigt, men beslutet övervakas också hela tiden av Europarådet som, som en sista åtgärd, skulle kunna sparka ut Turkiet ur rådet eller dra det inför Europadomstolen om man anser att landet gått för långt."
 • "På plats fanns även uppemot 100 poliser, både i helikopter, på hästrygg och kringgående."

Möjliga synonymer till kringgående

Relaterat till kringgående

kurvlinje

anfall

tankefel

försumlighet

Diskussion om ordet kringgående

kringgående

Adverb

Översättningar

Hur används ordet kringgående

 • "– Från regeringens sida har vi fått indikationer på att det kan finnas kringgående av reglerna, och därför har vi redan tillsatt en utredning som arbetar för fullt med att se över fåmansbolagsreglerna för att täppa till eventuella möjligheter till skatteundandragande som finns, säger Magdalena Andersson ( S )."
 • "Bevisprovokationens laglighet har ifrågasatts starkt av försvaret och hovrätten konstaterar också ” att användandet av den särskilda spaningsmetoden har inneburit ett kringgående av bestämmelserna i rättegångsbalken ” men att detta inte gör bevisningen i domstol ogiltig."
 • "- Vi gör en kringgående rörelse, säger han till SVT."
 • "- Man kan kalla metoden för en kringgående manöver, säger Stefan Ernryd."
 • "Skandalen innehåller bland annat konsultfakturor för tiotals miljoner, kringgående av lagen, sparkade chefer och en personalkonsult som polisanmälts för grov ekonomisk brottslighet."
 • "I ett brev till regeringen skriver Cecilia Tisell att dagens regler ” på ett oacceptabelt sätt medger ett kringgående av det skydd som NIX-Telefon är avsett att ge ”."
 • "– Nej, däremot brukar man från fackligt håll tycka att det är ett kringgående."
 • "I förslaget finns också en skärpning av definitionen av dotterföretag, för att förhindra kringgående av kapitalandelskravet."
 • "I teorin kan dock ett kringgående av europakonventionen vara för evigt, men beslutet övervakas också hela tiden av Europarådet som, som en sista åtgärd, skulle kunna sparka ut Turkiet ur rådet eller dra det inför Europadomstolen om man anser att landet gått för långt."
 • "På plats fanns även uppemot 100 poliser, både i helikopter, på hästrygg och kringgående."

Möjliga synonymer till kringgående

Diskussion om ordet kringgående

kringgående

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet kringgående

 • "– Från regeringens sida har vi fått indikationer på att det kan finnas kringgående av reglerna, och därför har vi redan tillsatt en utredning som arbetar för fullt med att se över fåmansbolagsreglerna för att täppa till eventuella möjligheter till skatteundandragande som finns, säger Magdalena Andersson ( S )."
 • "Bevisprovokationens laglighet har ifrågasatts starkt av försvaret och hovrätten konstaterar också ” att användandet av den särskilda spaningsmetoden har inneburit ett kringgående av bestämmelserna i rättegångsbalken ” men att detta inte gör bevisningen i domstol ogiltig."
 • "- Vi gör en kringgående rörelse, säger han till SVT."
 • "- Man kan kalla metoden för en kringgående manöver, säger Stefan Ernryd."
 • "Skandalen innehåller bland annat konsultfakturor för tiotals miljoner, kringgående av lagen, sparkade chefer och en personalkonsult som polisanmälts för grov ekonomisk brottslighet."
 • "I ett brev till regeringen skriver Cecilia Tisell att dagens regler ” på ett oacceptabelt sätt medger ett kringgående av det skydd som NIX-Telefon är avsett att ge ”."
 • "– Nej, däremot brukar man från fackligt håll tycka att det är ett kringgående."
 • "I förslaget finns också en skärpning av definitionen av dotterföretag, för att förhindra kringgående av kapitalandelskravet."
 • "I teorin kan dock ett kringgående av europakonventionen vara för evigt, men beslutet övervakas också hela tiden av Europarådet som, som en sista åtgärd, skulle kunna sparka ut Turkiet ur rådet eller dra det inför Europadomstolen om man anser att landet gått för långt."
 • "På plats fanns även uppemot 100 poliser, både i helikopter, på hästrygg och kringgående."

Diskussion om ordet kringgående