ränker

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet ränker

  • "Det lovvärda miljöscenariot döljer också ett tävlingsmoment, vilket gör att mys-samarbetet för att terraformera planeten snabbt färgas av cyniska ränker för att kamma hem flest poäng, och därmed bli den slutgiltiga segraren."
  • "Heidi Andersson och Björn Ferry gör entré i program fem och vän av ordning kan ju undra om de tänker smida ränker."

Relaterat till ränker

falskhet

förevändning

arbetslust

planmässighet

oredlighet

tankefel

slughet

Diskussion om ordet ränker

  • - 2010-09-28

    Onda anslag, listiga och hemliga planer= beskrivning

ränker

Verb

Hur används ordet ränker

  • "Det lovvärda miljöscenariot döljer också ett tävlingsmoment, vilket gör att mys-samarbetet för att terraformera planeten snabbt färgas av cyniska ränker för att kamma hem flest poäng, och därmed bli den slutgiltiga segraren."
  • "Heidi Andersson och Björn Ferry gör entré i program fem och vän av ordning kan ju undra om de tänker smida ränker."

Relaterat till ränker

alstring

Diskussion om ordet ränker