inveckling

invecklingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till inveckling

Relaterat till inveckling

vikning

tankefel

obegriplighet

Diskussion om ordet inveckling