isagogik

isagogiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder isagogik inom religion ?

den vetenskapsgren som söker klargöra de bibliska böckernas tillkomsthistoria samt kanons tillblivelse. Således behandlar ämnet den kringkunskap som är nödvändig för att förstå de bibliska källorna. http://sv.wikipedia.org/wiki/Isagogik

Relaterat till isagogik

tro

Diskussion om ordet isagogik