marklov

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet marklov

  • "I detaljplanen för de båda fastigheterna står det att träd med en omkrets över 40 cm inte fick avverkas, utan att en ansökan om marklov gjorts."
  • "När det gäller de elva träd som stod på kommunens egen mark och som det inte heller söktes något marklov för, så kommer de att gå från en kommunavdelning till en annan."
  • "Leksands kommun avverkade skog på två fastigheter utan att ha sökt marklov."
  • "I stor sett varje steg – kommunala marklov och planer – har överklagats av privatpersoner men hittills utan att några avgörande beslut har ändrats."
  • "I stor sett varje steg – kommunala marklov och planer – har överklagats av privatpersoner men hittills utan att några avgörande beslut har ändrats."
  • "Nu har nämnden utfärdat ett nytt kombinerat bygg- och marklov."
  • "Det är bygg- och miljöförvaltningen i Halmstad kommun som har i uppdrag att informera närboende vid ett beviljat marklov."
  • "De boende valde att överklaga marklovet och fick rätt på kuppen – men nu har kommunen beviljat ett nytt marklov."
  • "Grannarna i Trottaberg fick inte information i tid och överklagade därför beslutet om marklov."
  • "Grannar i Trottaberg får rätt – kommunens marklov upphävs"

Relaterat till marklov

byggnation

Diskussion om ordet marklov