rivningslov

rivningslovet
(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet rivningslov

  • "Johan Sörman är vice ordförande i föreningen och vill inte svara på frågan varför rivningslov och bygglov inte söktes från början."
  • "I väntan på rivningslov har resterna av byggnaden stått kvar – liksom högar med skräp och rester."
  • "I april tidigare i år gick miljö- och byggnadsnmämnden i Karlskrona emot den egna förvaltningens rekommendation om att ge ägaren till hamnmagasinen rivningslov."
  • "Förvaltningen hade rekommenderat rivningslov, men nämndens ordförande, kommunalrådet Sofia Bothorp ( MP ), ville annorlunda."
  • "I april gick miljö- och byggnadsnmämnden i Karlskrona emot den egna förvaltningens rekommendation om att ge ägaren till hamnmagasinen rivningslov."
  • "• Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov"
  • "Om den går igenom så ska vi vara redo med ett rivningslov, säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson ( S ) som sökt rivningslovet i egenskap av ordförande för Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafond som äger Saltsjöbaden."
  • "Söker rivningslov för Saltsjöbaden"
  • "Stiftelsen som äger Saltsjöbaden söker rivningslov för byggnaden."
  • "– Jag vet inte om ett rivningslov kan överklagas men det kommer vi nog att märka i så fall, säger Per-Ola Mattsson ( S )."

Vad betyder rivningslov inom generell ?

tillstånd (lov) att riva ner en byggnad

Relaterat till rivningslov

byggnation

Diskussion om ordet rivningslov