miasma

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till miasma

skadlighet

orenlighet

osundhet

Diskussion om ordet miasma

miasma

miasmas
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet miasma

  • "the novel spun a miasma of death and decay"
  • "the miasma of the marshes" or "a miasma of cigar smoke"

Ordet miasma har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Vad betyder miasma inom bildligt ?

an unwholesome atmosphere

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till miasma (inom bildligt)

Vanligast betydelse av ordet miasma inom generell

unhealthy vapors rising from the ground or other sources

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till miasma (inom generell)

Diskussion om ordet miasma