smitta

[ˈsmɪtˌa]
smittar
smittade
smittat
Verb

Översättningar

Synonymer till smitta

Hur uttalas ordet smitta?

[ˈsmɪtˌa]

Hur böjs ordet smitta på svenska?

Presens: smittar
Preteritum: smittade
Supinum: smittat

Hur används ordet smitta

 • "Mindre smitta på gårdarna"
 • "Viruset kan inte smitta människor eller andra djur."
 • "Kan det också smitta från människor till människor?"
 • "Om man har en människa som har fått i sig bakterien kan det smitta till en annan människa och därför är det viktigt att ha bra handhygien i samband med toalettbesök, säger Sandra Draaisma."
 • "– Ja, de rispade honom på något sätt och det gör att det förutom rån kan röra sig om grov misshandel om kanylen innehållit någon form av smitta, säger Mikael Persson, vakthavande befäl vid polisen i Kristianstad."
 • "Man är ju lite rädd att det kan smitta, säger Peter Fransson, ägare av Äggaboden."
 • "– Det är ju försiktighetsåtgärder och det är ju många stallar som haft en smitta nu, säger Kristina Printzlow verksamhetschef på Lyckå Karlskrona Ridklubb"
 • "Den screening som Länsstyrelsen i Blekinge tagit del av, gjord av Gård- och djurhälsa och Skånesemin som har gjorts på över 80 gårdar i både Blekinge och Skåne visar att Ehec-baktierien, som kan smitta från djur till människor, finns på flera gårdar i båda länen."
 • "Det handlar om Cryptosporidium-infektioner, en dödlig smitta för katter men som hos människor i värsta fall leder till långvariga diarréer och illamående."
 • "Försöket skulle nämligen hamna för nära Tjärölax etablerade fiskodling och SVA menade att risken för smitta då skulle bli för stor och att försöksverksamheten skulle behöva flyttas minst en kilmeter längre bort."
 • "Mindre smitta på gårdarna"
 • "Viruset kan inte smitta människor eller andra djur."
 • "Kan det också smitta från människor till människor?"
 • "Om man har en människa som har fått i sig bakterien kan det smitta till en annan människa och därför är det viktigt att ha bra handhygien i samband med toalettbesök, säger Sandra Draaisma."
 • "– Ja, de rispade honom på något sätt och det gör att det förutom rån kan röra sig om grov misshandel om kanylen innehållit någon form av smitta, säger Mikael Persson, vakthavande befäl vid polisen i Kristianstad."
 • "Man är ju lite rädd att det kan smitta, säger Peter Fransson, ägare av Äggaboden."
 • "– Det är ju försiktighetsåtgärder och det är ju många stallar som haft en smitta nu, säger Kristina Printzlow verksamhetschef på Lyckå Karlskrona Ridklubb"
 • "Den screening som Länsstyrelsen i Blekinge tagit del av, gjord av Gård- och djurhälsa och Skånesemin som har gjorts på över 80 gårdar i både Blekinge och Skåne visar att Ehec-baktierien, som kan smitta från djur till människor, finns på flera gårdar i båda länen."
 • "Det handlar om Cryptosporidium-infektioner, en dödlig smitta för katter men som hos människor i värsta fall leder till långvariga diarréer och illamående."
 • "Försöket skulle nämligen hamna för nära Tjärölax etablerade fiskodling och SVA menade att risken för smitta då skulle bli för stor och att försöksverksamheten skulle behöva flyttas minst en kilmeter längre bort."

Diskussion om ordet smitta

smitta

[ˈsmɪtˌa]
smittan
smittor
smittorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet smitta?

[ˈsmɪtˌa]

Hur böjs ordet smitta på svenska?

Obestämd singular: smitta
Bestämd singular: smittan
Obestämd plural: smittor
Bestämd plural: smittorna

Hur används ordet smitta

 • "Mindre smitta på gårdarna"
 • "Viruset kan inte smitta människor eller andra djur."
 • "Kan det också smitta från människor till människor?"
 • "Om man har en människa som har fått i sig bakterien kan det smitta till en annan människa och därför är det viktigt att ha bra handhygien i samband med toalettbesök, säger Sandra Draaisma."
 • "– Ja, de rispade honom på något sätt och det gör att det förutom rån kan röra sig om grov misshandel om kanylen innehållit någon form av smitta, säger Mikael Persson, vakthavande befäl vid polisen i Kristianstad."
 • "Man är ju lite rädd att det kan smitta, säger Peter Fransson, ägare av Äggaboden."
 • "– Det är ju försiktighetsåtgärder och det är ju många stallar som haft en smitta nu, säger Kristina Printzlow verksamhetschef på Lyckå Karlskrona Ridklubb"
 • "Den screening som Länsstyrelsen i Blekinge tagit del av, gjord av Gård- och djurhälsa och Skånesemin som har gjorts på över 80 gårdar i både Blekinge och Skåne visar att Ehec-baktierien, som kan smitta från djur till människor, finns på flera gårdar i båda länen."
 • "Det handlar om Cryptosporidium-infektioner, en dödlig smitta för katter men som hos människor i värsta fall leder till långvariga diarréer och illamående."
 • "Försöket skulle nämligen hamna för nära Tjärölax etablerade fiskodling och SVA menade att risken för smitta då skulle bli för stor och att försöksverksamheten skulle behöva flyttas minst en kilmeter längre bort."
 • "Mindre smitta på gårdarna"
 • "Viruset kan inte smitta människor eller andra djur."
 • "Kan det också smitta från människor till människor?"
 • "Om man har en människa som har fått i sig bakterien kan det smitta till en annan människa och därför är det viktigt att ha bra handhygien i samband med toalettbesök, säger Sandra Draaisma."
 • "– Ja, de rispade honom på något sätt och det gör att det förutom rån kan röra sig om grov misshandel om kanylen innehållit någon form av smitta, säger Mikael Persson, vakthavande befäl vid polisen i Kristianstad."
 • "Man är ju lite rädd att det kan smitta, säger Peter Fransson, ägare av Äggaboden."
 • "– Det är ju försiktighetsåtgärder och det är ju många stallar som haft en smitta nu, säger Kristina Printzlow verksamhetschef på Lyckå Karlskrona Ridklubb"
 • "Den screening som Länsstyrelsen i Blekinge tagit del av, gjord av Gård- och djurhälsa och Skånesemin som har gjorts på över 80 gårdar i både Blekinge och Skåne visar att Ehec-baktierien, som kan smitta från djur till människor, finns på flera gårdar i båda länen."
 • "Det handlar om Cryptosporidium-infektioner, en dödlig smitta för katter men som hos människor i värsta fall leder till långvariga diarréer och illamående."
 • "Försöket skulle nämligen hamna för nära Tjärölax etablerade fiskodling och SVA menade att risken för smitta då skulle bli för stor och att försöksverksamheten skulle behöva flyttas minst en kilmeter längre bort."

Vad betyder smitta inom medicin ?

sjukdom som #Verb|smittar

Möjliga synonymer till smitta

Relaterat till smitta

skadlighet

ohälsa

olycka

försämring

fara

omplacering

orenlighet

relation

inflytande

osundhet

Diskussion om ordet smitta