ooze

oozes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till ooze

Ordet ooze har 3 betydelser

  • Inom elektricitet
  • Inom geologi
  • Inom generell
elektricitet
geologi
generell

Ordet ooze inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till ooze (inom elektricitet)

Ordet ooze inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till ooze (inom geologi)

Möjliga synonymer till ooze (inom geologi)

Ordet ooze inom generell

Synonymer till ooze (inom generell)

Diskussion om ordet ooze

  • - 2010-11-23

    sipprande

ooze

ooze
oozed
oozed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ooze (inom generell)

Ordet ooze har 3 betydelser

  • Inom internet
  • Inom generell
  • Inom medicin
internet
generell
medicin

Ordet ooze inom internet

Översättningar (inom internet)

Möjliga synonymer till ooze (inom internet)

Ordet ooze inom generell

Synonymer till ooze (inom generell)

Ordet ooze inom medicin

Synonymer till ooze (inom medicin)

Diskussion om ordet ooze