otvungenhet

otvungenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till otvungenhet

Vad betyder otvungenhet inom generell ?

lättsamhet, präglad av frihet

Möjliga synonymer till otvungenhet

Relaterat till otvungenhet

lättvindighet

frihet

smakfullhet

enfaldighet

Diskussion om ordet otvungenhet