tillåtelse

tillåtelsen
tillåtelser
tillåtelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tillåtelse

Hur böjs ordet tillåtelse på svenska?

Obestämd singular: tillåtelse
Bestämd singular: tillåtelsen
Obestämd plural: tillåtelser
Bestämd plural: tillåtelserna

Hur används ordet tillåtelse

  • "– Gode man har varit olämplig och brustit i sitt omdöme eftersom man egenmäktigt tagit hem pojkarna utan tillåtelse, säger Birgitta Jönsson, avdelningschef på Överförmyndarnämnden."
  • "Trots att sälar orsakar stora skador för yrkesfiskarna, skjuts det färre sälar än man har tillåtelse att fälla."
  • "Därför var det fel av den gode mannen att ta hem pojkarna utan tillåtelse."
  • "Under säsongen älskar han laget mer än sin fru, berättar han, men hon har gett honom tillåtelse till det."
  • "– Jag fick tillåtelse av frugan och kunde följa det genom mobilen, säger han."
  • "Övriga personer som hade svenskt medborgarskap, fick tillåtelse att medverka under dagen."
  • "På campingplatser är det upp till campingägare att ge tillåtelse att grilla eller inte."
  • "Mannen vägrade dock att släcka elden, och påstod att han fått tillåtelse av både räddningstjänsten och säkerhetspolisen att elda."
  • "Men enligt Moustafa har han inte tillåtelse att stanna i Irak en längre period och han åkte i februari i år därför tillbaka till Blekinge."
  • "Till en början fick han inte lämna huset men under tisdagen kom nya besked – tillåtelse att vistas ute en timme om dagen."

Vad betyder tillåtelse inom religion, allmänt ?

rätt/befogenhet att göra något

Relaterat till tillåtelse

lättvindighet

enighet

samtycke

tillåtelse

bifall

frihet

bortgivande

Diskussion om ordet tillåtelse