swag

swags
Substantiv

Översättningar

Synonymer till swag

Ordet swag har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom vulgärt
botanik
generell
vulgärt

Ordet swag inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till swag (inom botanik)

Ordet swag inom generell

(informal) valuable goods

Ordet swag inom vulgärt

Synonymer till swag (inom vulgärt)

Diskussion om ordet swag

swag

swag
swagged
swagged
Verb

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till swag (inom vulgärt)

Ordet swag har 5 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom bildligt
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
vardagligt
amerikansk engelska
bildligt
sjöfart
generell

Ordet swag inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till swag (inom vardagligt)

Ordet swag inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till swag (inom amerikansk engelska)

Ordet swag inom bildligt

Synonymer till swag (inom bildligt)

Ordet swag inom sjöfart

Synonymer till swag (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till swag (inom sjöfart)

Ordet swag inom generell

sway heavily or unsteadily

Diskussion om ordet swag