synlighet

synligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet synlighet

  • "– Vi har ökad synlighet på publika platser, som tågstationer, flygplatser, köpcentrum, gator och torg."
  • "– Vi jobbar mycket med hög synlighet, att vara mycket ute bland folk."
  • "Efter hundstöld – mer synlighet på hundutställning"
  • "– Volontärerna är en viktig del i vårt brottsförebyggande arbete, de hjälper oss med synlighet och trygghetsskapande åtgärder."
  • "– Det ger en synlighet för länet och för Blekinges gastronomi är detta extremt roligt och viktigt, säger Fredrik Berg."
  • "– På författarscenen hade vi ett intressant samtal om representation, synlighet, att känna igen sig och att använda språket som ett sätt att överleva, säger Saga Becker."
  • "Orsaken är enligt polisen ett nytt arbetssätt med bland annat hög synlighet av polispersonal, samverkan med krögare, entrévärdar och ordningsvakter och nattvandrande föreningar."
  • "– Vi vill satsa på en ökad synlighet och att vara där medborgarna är."
  • "Resultatet för de fem testade övergångsställena i Karlskrona är gott, samtliga fem får godkänt utifrån 22 olika faktorer som rör utformning, synlighet dag- respektive nattetid samt tillgänglighet."
  • "– Vi kommer att koncentrera oss på det här genom att ha hög synlighet på campingen för att förebygga att det här händer, säger Michael Hesselberg, polisinsatschef på Sweden Rock."

Diskussion om ordet synlighet