varseblivning

varseblivningen
varseblivningar
varseblivningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet varseblivning på svenska?

Obestämd singular: varseblivning
Bestämd singular: varseblivningen
Obestämd plural: varseblivningar
Bestämd plural: varseblivningarna

Hur används ordet varseblivning

  • "– Det är oerhört svårt att få folk att förstå att man med stillbilder, kan åstadkomma precis samma slags effekt som med vanlig film och att fotografiet är av grundläggande betydelse för vår varseblivning."
  • "1998 utkom hon med doktorsavhandlingen The senses of modernism, som uppmärksammades internationellt och handlade om förhållandet mellan teknologi, varseblivning och modernistisk estetik."
  • "– Det är övningar i varseblivning."
  • "Nu är målsättningen konkret utbildning och varseblivning."
  • "” Tidigare har fokus varit policys och planer – nu är målsättningen konkret utbildning och varseblivning ”, säger Mikael Lagergren, IT-direktör på Västerås stad."
  • "Här ställs frågor kring varseblivning, självreflektion och existentialism."
  • "– Jag hoppas att det ska bli en varseblivning över hur organisationen mår."

Diskussion om ordet varseblivning