tafsig

Adjektiv

Relaterat till tafsig

fattigdom

ofullkomlighet

oduglighet

oförstånd

vanprydnad

dumhet

otillräcklighet

orenlighet

Diskussion om ordet tafsig